Du & GDPR

Vâlkommen till Du & GDPR! Med denna sidan så vill jag hjälpa dig att navigera dina rättigheter under GDPR. GDPR, eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska, ger oss som registrerade många nya rättigheter som alla ännu inte har förstått vad det innebär. Med denna sidan vill jag verka för att alla svenskar ska bli bättre på att ta till vara på sina rättigheter och sätta större press på företag, organisationer och myndigheter som hanterar våra personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Många av rättigheterna som vi har under GDPR har funnits tidigare, men har nu fått en mycket tydligare utformning. Möjligheterna att gå till rätta med en organisation som bryter mot GDPR har också ökat. Under den nya förordningen kan du dels lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller själv kräva ersättning av en personuppgiftsansvarig. Du har även möjlighet att få din sak prövad i domstol genom att driva ett tvistemål mot en personuppgiftsansvarig.

Kort sagt så finns det mycket nytt och stora möjligheter med GDPR. Det finns också redan mycket information på internet om GDPR, framförallt på Datainspektionens hemsida. Den är både pedagogisk och lättanvänd. Anledning till att jag skapat denna sida är att jag på ett konkret sätt vill visa hur man kan utnyttja sina rättigheter. Jag ställer mig tydligt på den registrerades sida.

Du & GDPR är ett pågående projekt och jag jobbar kontinuerligt med att fylla på med mer information. Om det är något du saknar, kontakta mig!

Slutligen, har du några frågor, eller behöver hjälp med att utnyttja dina rättigheter, är du välkommen att kontakta mig. Jag vill höra vad du funderar på runt GDPR så att jag kan fortsätta förbättra Du & GDPR. Mer information om hur du gör det hittar du i menyn.

Daniel Karlsson